SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA KIERUNKU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH