Szkolenie doskonalące dla Higienistek stomatologicznych w Olsztynie

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Olsztynie zaprasza na szkolenie doskonalące  z zakresu sterylizacji medycznej  przeznaczone dla słuchaczy kierunku HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA.

Temat szkolenia:

STRERYLIZACJA MEDYCZNA

Termin szkolenia: 19.05 .2019

Zapisy i informacje:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

ul. Kętrzyńskiego 10

10-507 Olsztyn

Tel. 506 035 201

e-mail: olsztyn@oswiatalingwista.eu