Opiekun medyczny Łódź

Czas trwania nauki: 1,5 roku

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy

Czesne: nauka jest bezpłatna

Rekrutacja elektroniczna:

Zapisz się

Opis kierunku
Opiekun medyczny w Łodzi
W klasyfikacji zawodów wpisany pod numerem 532102

Program nauczania

W Szkole Policealnej w Łodzi na kierunku opiekun medyczny nauczamy następujących przedmiotów o charakterze teoretycznym:
 1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 2. Zdrowie publiczne
 3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 4. Zarys psychologii i socjologii
 5. Język migowy
 6. Język angielski zawodowy
 7. Technologie informatyczne
 8. Czynności z zakresu opieki medycznej
 9. BHP
Na kierunku Opiekun medyczny w Łodzi kładziemy szczególny nacisk na zajęcia praktyczne, które stanowią ponad połowę kształcenia :
 1. Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze – pracownia
 2. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 3. Czynności z zakresu opieki medycznej- pracownia
 4. Przyłóżkowa aktywizacja pacjenta
 5. Praktyka zawodowa
Absolwent otrzymuje następujący tytuł zawodowy: Opiekun medyczny

Program plus – szkolenie dodatkowe:

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Gdzie może znaleźć zatrudnienie opiekun medyczny?:

Opiekun medyczny może znaleźć zatrudnienie w każdej placówce medycznej, w szczególności:

 • szpitale, kliniki, 
 • domy pomocy społecznej, domy opieki nad osobami starszymi i  niepełnosprawnymi,
 • ośrodki rehabilitacyjne,
 • hospicja,
 • sanatoria,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • możliwość praktyki indywidulanej

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 • dokument tożsamości do wglądu

  Szybki kontakt

  Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą
  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Opis kierunku
  Opiekun medyczny w Łodzi
  W klasyfikacji zawodów wpisany pod numerem 532102

  Zakres działań opiekuna medycznego dotyczy wybranych czynności medycznych  oraz zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych względem osób niesamodzielnych, chorych lub niepełnosprawnych. Opiekun medyczny w swojej działalności może wykonywać również  niektóre czynności rehabilitacyjne. Opiekun medyczny rozpoznaje potrzeby pacjenta w różnym wieku i stopniu zaawansowania choroby w zakresie ograniczeń  psychologicznych, funkcjonalnych i biologicznych.

  Prowadzi działania o charakterze opiekuńczym i pielęgnacyjnym. Również asystuje przy zabiegach medycznych. Zgodnie z kwalifikacją MED. 14 może pobierać krew oraz inne materiały do badań. Czynności o charakterze higieniczno-opiekuńczym  mają zapewnić podopiecznemu bezpieczeństwo i maksymalny komfort podczas wykonywania codziennych czynności czy aktywności życiowych.

  Opieka nad osobami chorymi i niesamodzielnymi wymaga odpowiednich cech charakteru, przede wszystkim  cierpliwości, i odpowiedzialności  i empatii.

  Przebywając z podopiecznym, opiekun medyczny powinien stworzyć relację opartą na zaufaniu oraz  zapewnić klimat życzliwości i bezpieczeństwa. 

  Adres szkoły:

  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
  Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15  w Łodzi
  ul. Kopcińskiego 5/11
  90-242 Łódź

  Szkoła policealna w Łodzi - zajęcia na kierunku opiekun medyczny