Terapeuta zajęciowy Łódź

Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy

Czesne: nauka jest bezpłatna

Rekrutacja elektroniczna:

Zapisz się

Program nauczania

W Szkole Policealnej w Łodzi na kierunku terapeuta zajęciowy nauczamy następujących przedmiotów o charakterze teoretycznym:

 1. Podstawy prawne w terapii zajęciowej
 2. Język angielski zawodowy
 3. Podstawy psychologii i pedagogiki
 4. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 5. Język migowy
 6. Podstawy terapii zajęciowej

Na kierunku Terapeuta zajęciowy w Łodzi kładziemy szczególny nacisk na zajęcia praktyczne:

 1. Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 2. Prowadzenie terapii zajęciowej
 3. Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:

Terapeuta zajęciowy

Program plus – szkolenie dodatkowe:

Arteterapia lub terapia śmiechem i zabawą

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie terapeuta zajęciowy MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia:

 • domy dziecka;
 • domy pomocy społecznej;
 • domy dziennego pobytu;
 • pracownie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 • dokument tożsamości do wglądu

  Szybki kontakt

  Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą
  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Opis kierunku
  Terapeuta zajęciowy w Łodzi
  W klasyfikacji zawodów wpisany pod numerem 325907

  Terapeuta zajęciowy to osoba, która prowadzi różne formy terapii, mającej na celu aktywizowanie osób wykluczonych społecznie. Pomaga powrócić do aktywnego życia społecznego osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym , potrzebującym wsparcia. Terapia zajęciowa jest niezwykle istotna w procesie leczenia, rehabilitacji oraz profilaktyki przewlekłych stanów chorobowych. Terapeuci zajęciowi dostarczają swoim podopiecznym celowych zajęć o dużej wartości fizycznej i psychicznej. Dzięki tej terapii, osoby chore i niesamodzielne mają szansę nauczyć się ponownie funkcjonować w społeczeństwie i odzyskać niezależność. Warto podkreślić, że terapeuta zajęciowy nie tylko prowadzi zajęcia, ale również zapewnia wsparcie psychiczne, dbając o dobro swojego pacjenta.
  Jeśli chcesz poszerzyć swoje zdolności artystyczne i manualne, terapia zajęciowa może być dla Ciebie doskonałym wyborem. Podczas nauki na kierunku Terapeuta Zajęciowy zdobędziesz wiedzę na temat różnych metod organizowania czasu wolnego dla osób chorych i z różnym stopniem niepełnosprawności. Będziesz również przygotowany/a na radzenie sobie z nową sytuacją życiową, którą może wywołać uraz lub choroba. Po ukończeniu nauki, będziesz mieć możliwość podjęcia zatrudnienia w różnych ośrodkach, takich jak placówki rehabilitacyjne, szpitale psychiatryczne, sanatoria, domy dziennego pobytu, domy pomocy społecznej, kluby seniora oraz inne placówki ochrony zdrowia. To ogromne spektrum możliwości, które otworzy przed Tobą drzwi do satysfakcjonującej kariery.

  Szkoła policealna - terapeuta zajęciowy Łódź

  Adres szkoły:

  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
  Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi
  ul. Kopcińskiego 5/11
  90-242 Łódź