Technik elektroradiolog w Łodzi

Czas trwania nauki: 2,5 roku

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy

Czesne: nauka jest bezpłatna

Rekrutacja elektroniczna:

Zapisz się

Program nauczania

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Komunikacja interpersonalna
 2. Zarys zdrowia publicznego
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz podstawy prawne zawodu
 4. Anatomia, fizjologia, patofizjologia z elementami pierwszej pomocy
 5. Język angielski zawodowy
 6. Język migowy
 7. Fizyka i aparatura w elektroradiologii
 8. Ochrona radiologiczna
 9. Diagnostyka obrazowa
 10. Diagnostyka elektromedyczna
 11. Radioterapia
 12. Technologie informatyczne w elektroradiologii

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 1. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 2. Anatomia radiologiczna
 3. Diagnostyka i terapia w elektroradiologii
 4. Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:

Technik elektroradiolog

Program plus – szkolenie dodatkowe:

Innowacyjne metody stosowane w radioterapii lub kurs ochrony radiologicznej

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej elektromedycznej i radioterapii wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia:

 • szpitale lub przychodnie;
 • oddziały i inne komórki organizacyjne podmiotów leczniczych, w których znajdują się następujące pracownie: pracownia rentgenografii, pracownia radiologii stomatologicznej, pracownia mammografii, pracownia tomografii komputerowej, pracownia radiodiagnostyki interwencyjnej (badania naczyniowe), pracownia densytometrii kośćca, pracownia medycyny nuklearnej (diagnostyki izotopowej, pozytonowej emisyjnej tomografii), pracownia rezonansu magnetycznego, pracownia ultrasonografii, pracownia spirometrii, pracownia elektrokardiografii, pracownia elektroencefalografii, pracownia elektromiografii, pracownia audiologii, pracownia radioterapii (planowania leczenia, teleradioterapii, brachyterapii).

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 • dokument tożsamości do wglądu

  Szybki kontakt

  Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą
  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Opis kierunku
  Technik elektroradiolog Łódź
  W klasyfikacji zawodów wpisany pod numerem 321103

  Technik elektroradiolog w Łodzi jest zawodem medycznym. Kształcenie na tym kierunku odbywa się w wymiarze pięciu semestrów (2,5 roku) i kończy się egzaminem zawodowym nadającym uprawnienia do wykonywania zawodu.

  Technik elektroradiolog należy do grupy średniego personelu medycznego, świadczącego swoje usługi we wszystkich placówkach posiadających urządzenia do badań obrazowych, elektromedycznych i terapeutycznych, z wykorzystaniem promieniowania.

  Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w takich miejscach jak:

  • Publiczne i niepubliczne pracownie RTG, CT i MR w zakładach opieki zdrowotnej
  • Przychodnie, oraz poradnie z aparaturą diagnostyczną obrazową
  • Zakłady radioterapii, Medycyny nuklearnej, teleradiologii i brachyterapii
  • Gabinety EKG, EEG, EMG, audiometrii, spirometrii i densytometrii.

  Szkoła policealna - technik elektroradiolog Łódź

  Adres szkoły

  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

  Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi
  ul. Kopcińskiego 5/11
  90-242 Łódź