Kierunek terapeuta zajęciowy ze szkoleniem dodatkowym w zakresie Arteterapii lub Terapii śmiechem i zabawą

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku terapeuta zajęciowy ze szkoleniem dodatkowym w zakresie Arteterapii lub Terapii śmiechem i zabawą.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • Współpracy z zespołem prowadzącym rehabilitację chorego (np. stosowanie terapii na zlecenie lekarza, konsultowanie z lekarzem przebiegu i wyników terapii)
 • Tworzenia indywidualnego i grupowego programu terapii
 • Prowadzenia różnych form terapii:
  • zajęć warsztatowych,
  • świetlicowych,
  • kulturalno-oświatowych i artystycznych,
  • rekreacyjnych i sportowych.
 • Przeprowadzania zajęć w zakresie:
  • choreoterapii,
  • muzykoterapii,
  • biblioterapii,
  • bajkoterapii,
  • teatroterapii,
  • filmoterapii
  • sztuk plastycznych.
 • Nauczania pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, m.in. ułatwiającym czynności życia codziennego
 • Kształtowania u pacjentów umiejętności samodzielnego życia
 • Wykonywania wraz z pacjentem podczas zajęć terapeutycznych, prac wikliniarskich, dziewiarskich, krawieckich, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp.
 • Nauczania pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, m.in. ułatwiającym czynności życia codziennego

Po ukończeniu szkoły na kierunku Terapeuta zajęciowy znajdziesz zatrudnienie w:

 • domach pomocy społecznej
 • placówkach rehabilitacji
 • szpitalach
 • sanatoriach
 • domach dziennego pobytu
 • klubach seniora
 • hospicjach
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • fundacjach
 • miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie terapeuta zajęciowy MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy

Więcej informacji na stronie:

Terapeuta zajęciowy