Gratulacje absolwenci w Warszawie

Serdecznie gratulujemy absolwentom kierunków: technik dentystyczny, asystentka stomatologiczna, technik masażysta ,  technik optyk Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie, którzy w 100% zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Życzymy wielu sukcesów i spełnienia zawodowego.