Gratulacje absolwenci w Kościerzynie

Serdecznie gratulujemy absolwentom kierunków: technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna  oraz terapeuta zajęciowy  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Kościerzynie, którzy w 100% zdali egzamin praktyczny  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Życzymy wielu sukcesów i spełnienia zawodowego.