Odwołane zajęcia na II semestrze Higienistki stomatologicznej