Gratulacje absolwenci w Gdańsku

Serdecznie gratulujemy absolwentom kierunków : technik dentystyczny, protetyk słuchu, higienistka stomatologiczna  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Gdańsku, którzy w 100% zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Życzymy wielu sukcesów i spełnienia zawodowego.