Zawód w praktyce – Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Inwestycja w najlepsze, gruntowne wykształcenie stanowi filar funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Wykorzystanie zdobytych kwalifikacji i kompetencji w kształtowaniu swojej innowacyjności i konkurencyjności oraz działania podejmowane w celu uruchomienia kluczowego czynnika rozwoju, jakim jest wiedza stanowią obecnie decydujące czynniki sukcesu.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz aktualizacja wiedzy praktycznej, to najważniejsze komponenty zwiększające szansę na obecnym rynku pracy, zaś umiejętność spożytkowanie zdobytej wiedzy w praktycznym zastosowaniu, to nieodzowny element na drodze profesjonalnego rozwoju
zawodowego każdego człowieka.

W obecnych czasach wiedza zdobyta w murach szkoły, to nie wszystko. Od absolwenta oczekuje się również doświadczenia, które będzie potrafił wykorzystać w codziennym życiu zawodowym. Niestety większość szkół w procesie kształcenia zawodowego wciąż ogromną rolę przypisuje wiedzy teoretycznej z niewielkim naciskiem na umiejętności praktyczne uczniów.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, to innowacyjne miejsce, w którym nauka przeplata się z praktyką. Ogromny nacisk kładziony przede wszystkim na kompetencje kluczowe, pozwala absolwentom Studium zaistnieć w środowisku pracy oraz sprostać wymaganiom przyszłych pracodawców, którzy oczekują kandydatów wyposażonych w konkretne umiejętności.

Doskonałym rozwiązaniem stały się dzisiaj praktyki, dzięki którym pracodawca zyskuje ambitnego i zdeterminowanego pracownika, zaś uczniowie mają niepowtarzalną okazję zdobycia bezcennego doświadczenia zawodowego oraz weryfikacji i rozwinięcia nabytych w toku nauki umiejętności, co nie tylko wpływa na podniesienie kwalifikacji, ale również zwiększa szansę na zdobycie w przyszłości wymarzonej pracy.

 Studium Pracowników Medycznych i Społecznych stawia na solidnie ugruntowaną wiedzę, którą słuchacze mają możliwość wykorzystać podczas praktyk, stanowiących najważniejszą z form przygotowania zawodowego. Dzięki praktyce absolwenci Studium nie tylko pogłębiają wiadomości zdobyte w trakcie nauki, ale przede wszystkim doskonalą umiejętności zawodowe na różnych stanowiskach pracy. Połączenie zajęć teoretycznych i praktycznych oferowanych przez Studium Pracowników Medycznych i Społecznych oraz samej praktyki zawodowej w zależności od wybranego kierunku pozwala na przygotowanie absolwentów zarówno do samodzielnej działalności zawodowej, jak również do podjęcia pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach, poradniach, klinikach oraz pracowniach. Kierunki utworzone w oparciu o aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy w połączeniu z doskonale zorganizowanymi zajęciami praktycznymi odbywającymi się pod okiem doświadczonych specjalistów stwarzają absolwentom Studium nowe horyzonty oraz znacznie ułatwiają start w przyszłość. Zajęcia praktyczne organizowane we własnych dobrze wyposażonych pracowniach oraz w renomowanych gabinetach zaopatrzonych w wysokiej jakości sprzęt są nie tylko atutem szkoły, ale przede wszystkim stanowią szansę rozwoju dla każdego Słuchacza. Wykłady i ćwiczenia prowadzone przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę oraz zajęcia praktyczne realizowane we własnych profesjonalnych pracowniach, specjalistycznych gabinetach lekarskich oraz szpitalach pozwalają na rzetelne przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie usług medycznych oraz z obszaru pomocy społecznej

Niezwykle korzystna oferta edukacyjna wzbogacona o kompleksowy pakiet doskonalenia kompetencji również dla aktywnych już zawodowo pracowników branży medycznej sprawia, że pracownicy korzystający z bogatego wyboru specjalności proponowanych przez Studium nie tylko aktualizują posiadana wiedzę, ale przede wszystkim poszerzają zakres praktycznych umiejętności, co w znacznym stopniu wpływa na wzrost jakości wykonywanych usług oraz pozwala na poszerzenie zakresu działalności zawodowej.

Doświadczenie zawodowe stanowi obecnie najistotniejszy czynnik w procesie rekrutacji pracowników. Odbyte praktyki zawodowe oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktycznym zastosowaniu są w dzisiejszych czasach bardzo cenione przez pracodawców, dlatego też już dzisiaj warto pomyśleć o swojej przyszłości i skorzystać z oferty Studium Pracowników Medycznych i Społecznych – miejsca, które daje możliwość zdobycia w praktyce cenionego zawodu, a tym samym zagwarantowania sobie pewnej pracy.

Magdalena Westa