Tytuł technika w ROK!

Trudno wyobrazić sobie współczesny szpital oraz świadczenie usług medycznych bez procesów dezynfekcji i sterylizacji. W obszarze medycznym konieczność usuwania z powierzchni oraz sprzętu medycznego różnych drobnoustrojów jest wynikiem zagrożeń związanych z zakażeniami szpitalnymi.

Z biegiem lat zmienił się sposób postrzegania problemu infekcji szpitalnych spowodowanych nieprawidłową dekontaminacją sprzętu medycznego, zaś na wyposażenie centralnej sterylizacji w placówkach medycznych w wysoko specjalistyczny sprzęt oraz wykształconą kadrę zaczęto przeznaczać coraz  większe nakłady finansowe.

Technik sterylizacji medycznej, to nowy zawód, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. W obszarze medycznym redukcja liczby mikroorganizmów poprzez wykonanie jedynie procesu mycia jest niewystarczająca. Właściwym sposobem usuwania skażeń jest sterylizacja zasobów medycznych polegająca na zniszczeniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak również przetrwalnikowych i zarodnikowych form drobnoustrojów.

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Do jego zadań zawodowych należy mycie i dezynfekcja manualna oraz maszynowa narzędzi, przygotowanie roztworów preparatów myjących i dezynfekujących, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji oraz pełna kontrola procesu dekontaminacji, a także sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym. Technik sterylizacji medycznej odpowiada również za pakietowanie narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego oraz prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonywanych czynności. Dobór metod sterylizacji zależy od wskazań producenta sterylizowanego sprzętu. Miejscem pracy technika sterylizacji medycznej są przede wszystkim placówki medyczne, gabinety stomatologiczne, gabinety kosmetyczne, pracownie mikrobiologii czy też studia tatuażu oraz wszystkie podmioty świadczące usługi sterylizacyjne.

Technik sterylizacje medycznej, to bardzo ważny zawód w branży medycznej przeznaczony dla osób ambitnych i odpowiedzialnych. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągniecie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej dla zawodu technika sterylizacji medycznej.

Zdobycie odpowiedniego poziomu umiejętności zawodowych gwarantuje wybór Studium Pracowników Medycznych i Społecznych. Tytuł technika sterylizacji medycznej można uzyskać po roku aktywnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez naszą szkołę.

Podejmowane przez nas działania wspomagające rozwój oraz pełne dostosowanie do potrzeb każdego Słuchacza pozwalają nie tylko na podniesienie poziomy wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, ale również zapewniają możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Magdalena Westa