Szkoły medyczne – nowe horyzonty w szkolnictwie zawodowym

LekarzW ostatnim czasie daje się zauważyć znaczny wzrost zainteresowania absolwentów szkół średnich szkolnictwem zawodowym, szczególnie szkołami o charakterze medycznym. Powyższa tendencja od dawna widoczna była w Europie, w Polsce w ubiegłych latach szkolnictwo zawodowe zdecydowanie przegrywało z nawet najbardziej deficytowymi kierunkami na wyższych uczelniach.

Nowa tendencja wybierania kształcenia w szkołach medycznych wiąże się z wejściem Polski do Unii Europejskiej i coraz szerszym otwarciem europejskiego rynku pracy. Lista specjalistów poszukiwanych przez zachodnich pracodawców jest bardzo obszerna, a do szczególnie atrakcyjnych zawodów, zarówno na rynku rodzimym, jak i europejskim, należą zawody medyczne związane ze stomatologią: technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna oraz asystentka stomatologiczna, a także zupełnie nowe kierunki takie jak: technik sterylizacji medycznej, ortoptystka, protetyk słuchu technik elektroniki i informatyki medycznej czy poszukiwany na rynku pracy technik ortopeda.

Nauka na powyższych kierunkach obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz praktyki zawodowe, przygotowując absolwentów do samodzielnej działalności zawodowej lub umożliwiając podjęcie pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, poradniach i klinikach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej, w pracowniach: protetycznej, ortodontycznej, poradniach leczenia zeza i niedowidzenia, na oddziałach szpitalnych, w sterylizatorniach w gabinetach zabiegowych oraz w zakładach ortopedycznych.

Naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy wychodzi, utworzone przez „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji, Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, kształcące w kierunkach medycznych: higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej ortoptystka, protetyk słuchu, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej, technik masażysta oraz technik elektroniki i informatyki medycznej. Studium wyposaża  dodatkowo  swoich  słuchaczy w znajomość medycznego języka angielskiego lub niemieckiego oraz wiedzę z zakresu przedsiębiorczości.

Niezwykle mocną stroną szkół prowadzonych przez „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji jest współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Pomorskim Centrum Traumatologii, Wojewódzkim Szpitalem im. M. Kopernika oraz Wojewódzkim Zespołem Reumatologicznym w Sopocie. Oddziały zamiejscowe szkoły współpracują z renomowanymi placówkami medycznymi takimi jak: Specjalistyczny Szpital w Szczecinie, Wojewódzki Specjalistyczny  Szpital Dziecięcy w Olsztynie  czy Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie.

Z najlepszymi specjalistami z dziedziny fizykoterapii, anatomii i masażu współpracuje utworzone przed pięcioma laty Gdańskie Studium Masażu, prowadzące zajęcia praktyczne w zespołach rehabilitacyjnych na oddziałach szpitalnych: internistycznym, reumatologicznym, neurologicznym i pediatrycznym oraz w przychodniach. Oferta medyczna Gdańskiego Studium Masażu poszerzana jest o „nowinki” ze świata Welness i SPA: naukę masażu pałeczkami bambusowymi, miodem, stemplami ziołowymi czy gorącymi kamieniami.

Tajemnice ludzkiego piękna odkrywa przed słuchaczkami prowadzone od dwudziestu lat Policealne Studium Kosmetyki Naturalnej współpracujące z gabinetami medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

W roku 2013, wychodząc naprzeciw potrzebom rodzimego oraz europejskiego rynku pracy Studium Pracowników Medycznych i Społecznych  uruchamia naukę w  kierunkach  o charakterze opiekuńczym: opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny.

Wszystkie wyżej wymienione kierunki stwarzają znakomite perspektywy pracy w kraju i za granicą:
na oddziałach szpitalnych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, hospicjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Nadbałtyckie Centrum Edukacji prowadzi własną agencję pracy, umożliwiając swoim absolwentom podjęcie pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zajęcia we wszystkich szkołach „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji prowadzą wykładowcy akademiccy oraz profesjonaliści i praktycy w zawodzie o najwyższych kwalifikacjach z przygotowaniem pedagogicznym. Wszystkie szkoły  mają uprawnienia szkoły publicznej, przygotowują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz wyposażają swoich absolwentów w umiejętności uznawane w całej Unii Europejskiej, pośrednicząc jednocześnie w pozyskaniu miejsca pracy dla swoich absolwentów.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rynku europejskiego, stwarza swoim absolwentom nowe horyzonty.

www.szkolymedyczne.eu