Zajęcia z p. dr Piotrem Markowskim dla słuchaczy semestru IV w dniu 12 maja 2013 r.