Technik ortopeda – jedyny w Polsce !

Technik ortopeda – jedyny w Polsce !

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Szczecinie

Zwichnięcia, skręcenia i złamania przydarzyć mogą się każdemu, o każdej porze roku. Ryzyko wystąpienia urazów wzrasta u osób cierpiących na osteoporozę, uprawiających sport wyczynowo,
a także u osób w podeszłym wieku. By coś sobie skręcić, zwichnąć lub złamać, czasem wystarczy jeden nieostrożny ruch. Niefortunny upadek może zakończyć się nie tylko złamaniem kości, skręceniem bądź zwichnięciem stawu, ale również stłuczeniem tkanek miękkich lub naderwaniem mięśni, które wymagają długotrwałej rekonwalescencji. W przypadku wszelkiego rodzaju urazów konieczne jest specjalistyczne leczenie, a często również późniejsza rehabilitacja.
Dziedziną medycyny, która wraz z chirurgią urazową zajmuje się leczeniem i diagnozowaniem wszelkich chorób oraz urazów powiązanych z narządami ruchu jest ortopedia. Zawodem ściśle
z nią związanym tuż obok lekarza ortopedy, zajmującego się głównie leczeniem wad oraz uszkodzeń, dotykających układ kostno – mięśniowo – stawowy jest również technik ortopeda, który
odpowiada za projektowanie, wykonywanie oraz sprzedaż sprzętu ortopedycznego
i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych.      

W ramach swoich zadań technik ortopeda wspólnie z lekarzem decyduje, jakiego rodzaju wyrób ortopedyczny jest niezbędny danemu pacjentowi oraz w zależności od potrzeb dobiera odpowiedni sprzęt ortopedyczny stosowany w leczeniu i rehabilitacji różnego rodzaju schorzeń narządów ruchu. Opracowanie indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego w środki pomocnicze, zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta wymaga od osoby wykonującej zawód technika ortopedy posiadania szerokiej wyobraźni przestrzennej, a także poczucia estetyki,
i obszernych zdolności manualnych. Z uwagi na dokonywanie oceny stanu funkcjonalnego pacjenta, dla którego niezbędne staje się zaopatrzenie ortopedyczne oraz pełne wyposażenie w odpowiednie materiały wspomagające, zawód technika ortopedy jest nie tylko bardzo ważny, ale przede wszystkim odpowiedzialny, bowiem to właśnie od odpowiednio sporządzonego sprzętu zależy jakość i szybkość rehabilitacji pacjenta pozwalającej na powrót do optymalnej sprawności fizycznej.

Technik ortopeda, to atrakcyjny zawód dający bardzo wiele możliwości zatrudnienia, między innymi w zakładach produkcyjnych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, poradniach zaopatrzenia ortopedycznego, zakładach naukowo – badawczych, punktach dystrybucji przedmiotów ortopedycznych oraz przyklinicznych, przyszpitalnych
i przysanatoryjnych zakładach wytwórczych, a także oddziałach szpitalnych oraz przychodniach.

Zapraszamy serdecznie do JEDYNEJ W POLSCE szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ortopedy –w SZCZECINIE  przy ulicy Hożej 3.

Informacja:
Infolinia codziennie 8.00-22.00 + 48 510 036 706         e-mail: info@szkolymedyczne.eu