Szkolenie online dla słuchaczy kierunku technik administracji w zakresie obsługi  rejestracji  medycznej / sekretariatu medycznego.