Dzień Mózgu – konferencja

Dnia 7 kwietnia 2018 roku  w godz. 9:00 – 14:00 grupa studentów  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych z Wałcza, kierunek Terapeuta Zajęciowy weźmie udział w VII Międzyuczelnianej Konferencji – Dzień Mózgu: pt. “Mózg pod presją współczesności – technologie – pomoc czy zagrożenie”, która odbędzie się w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

 PROGRAM KONFERENCJI

9.00 – 9.15Otwarcie Konferencji i Słowo Rektorów US i PUM

Sesja I – Nowe technologie – wielkie nadzieje

Prowadzący: Prof. Beata Karakiewicz, Prof. Urszula Chęcińska

9.15 – 9.45Prof. Jerzy Bralczyk Technologia, innowacja, nowoczesność w języku polskim

9.45 – 10.30Prof. Włodzisław Duch – Czy technologie mogą pomóc mózgowi?

10.30 – 10.50 Prof. Jerzy SamochowiecTechnologie XXI w. a diagnostyka i terapie zaburzeń psychicznych

10.50 – 11.10Prof. Andrzej PotemkowskiInnowacyjne metody leczenia w chorobie Alzheimera.

11.10 – 11.40 – Przerwa

Sesja II – Nowe technologie w leczeniu

Prowadzący:  Prof.Agnieszka Samochowiec, Prof. Zdzisław Kroplewski

11.40 – 12.00Prof. Leszek SaganChirurgia umysłu – naukowa fantazja czy rzeczywistość?

12.00 – 12.20Prof. Jan LubińskiGeny a mózg – co wnosi współczesność?

12.20 – 12.40Prof. Przemysław NowackiGuzy mózgu – poznanie ich biologii drogą do nowych terapii

12.40 – 13.00 – Przerwa

Sesja III – Niebezpieczeństwa nowych technologii

Prowadzący: Prof. Jerzy Samochowiec, Prof. Andrzej Potemkowski

13.00 – 13.20Prof. Beata KarakiewiczZdrowie psychiczne Polaków – aktualne zagrożenia i prognozy

13.20 – 13.40Dr Bogusław HabratProblemowe korzystanie z nowych technologii: nałóg czy tylko strach ma wielkie oczy?

13.40-14.00Dr hab Justyna Pełka-WysieckaNowe technologie to nowy styl życia…a co na to  psyche?

14.00 – 14.15

Podsumowanie i zamknięcie konferencji – Prof. A.Potemkowski, Prof. J.Samochowiec