Szkolenie doskonalące Technik elektroradiolog w Wałczu

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Wałczu zaprasza na szkolenie doskonalące  z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG   przeznaczone dla słuchaczy kierunku technik elektroradiolog.

Temat szkolenia :

WYKONYWANIE I INTERPRETACJA ZAPISU EKG

Termin szkolenia: 15.05 .2019 

Zapisy i informacje :

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Kilińszczaków  59
78-600 Wałcz

Tel. 501 763 727

e-mail: walcz@oswiatalingwista.eu