Szkolenie doskonalące dla opiekunów medycznych

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Wałczu zaprasza na szkolenie doskonalące  z zakresu NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA ODLEŻYN  przeznaczone dla słuchaczy kierunku OPIEKUN MEDYCZNY.
Temat szkolenia: NOWOCZESNE  METODY LECZENIA ODLEŻYN
Szkolenie poprowadzi: Mgr Katarzyna Ostapowicz
Termin szkolenia: 15.05 .2019
Zapisy i informacje:
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Kilińszczaków  59
78-600 Wałcz
Tel. 501 763 727