Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Wałczu zaprasza na szkolenie doskonalące dla słuchaczy kierunku higienistka stomatologiczna dnia 19.06.2021r.

Temat szkolenia : Podstawy ochrony  radiologicznej w stomatologii

Termin : 19.06.2021 r, godz.9.00-15.00.

Miejsce realizacji szkolenia : Pracownia RTG , Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz

Program szkolenia :

1.Promieniowanie jonizujące- źródła

2.Środki ochrony radiologicznej

3.Podstawy prawne

 Szkolenie poprowadzi mgr Katarzyna Ostapowicz

Zapisy i informacje:
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Kilińszczaków 59
78-600 Wałcz

Tel.  501 763 727

e-mail :walcz@oswiatalingwista.eu