Szkolenie doskonalące przeznaczone dla słuchaczy kierunku technik dentystyczny