Szkolenie doskonalące przeznaczone dla słuchaczy kierunku technik dentystyczny

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Olsztynie zaprasza na szkolenie doskonalące przeznaczone dla słuchaczy kierunku technik dentystyczny.

Temat szkolenia: TECHNOLOGIA CAD/CAM
Termin szkolenia: 25 maja 2019 r.

Zapisy i informacje:
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Kętrzyńskiego 10
10-507 Olsztyn

Tel. 506 035 201
e-mail: olsztyn@oswiatalingwista.eu