Relacja ze szkolenia doskonalącego z zakresu muzykoterapii

W dniu 27.04.2019 w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie odbyło się szkolenie  doskonalące z zakresu MUZYKOTERAPII przeznaczone dla słuchaczy kierunków terapeuta zajęciowy oraz opiekunka dziecięca. Temat szkolenia to DŹWIĘKOTERAPIA: MISY DŹWIĘKOWE, GONGI, KAMERTONY według metody Rezonans Źródła. Szkolenie  cieszyło się dużym zainteresowanie wśród uczniów. Prowadzący szkolenie – Witold Jabłoński przeprowadził wykład i warsztaty dla terapeutów zajęciowych, opiekunek dziecięcych i techników masażystów koszalińskiej szkoły. Uczniowie SPMiS w Koszalinie  podczas szkolenia poznali  założenia dzwiękoterapii -osiąganie głębokich stanów relaksu i odprężenia skutkujących obniżeniem konsekwencji stresu, oraz stanowiących bezinwazyjny i bezpieczny środek do wszelkich rodzajów komunikacji w terapii zajęciowej i terapiach manualnych. Stan osiągany podczas dźwiękoterapii przyczynia się do budowania zaufania, usuwania strachu i lęku przed i po wszelkich zabiegach oraz w trakcie rehabilitacji. Właściwie zastosowane wibracje obniżają napięcie i pozwalają na komunikację i łączność na poziomie energetycznym.