Szkolenie doskonalące dla ortoptystek

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie zaprasza na szkolenie doskonalące  przeznaczone dla słuchaczy kierunku ortoptystka.

Temat szkolenia: “Pomiary refrakcji z wykorzystaniem kasety okulistycznej ”

Szkolenie poprowadzi mgr Marlena Bobrowska
Termin szkolenia: 13.04.2019  oraz 14.04.2019

Szkolenie odbędzie się w  gabinecie ortoptycznym przy ulicy Baśniowej 3 w Warszawie

Zapisy i informacje:
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Grójecka  93
02-101 Warszawa

Tel. 518 336 882
e-mail: warszawa@oswiatalingwista.eu