Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla semestrów pierwszych w Gdańsku