Zajęcia w dniu 15 września 2013 r. – technik dentystyczny