Rozpoczęcie I semestru w zawodzie higienistka stomatologiczna