Rola ortoptysty /ortoptystki we współczesnej okulistyce Zawód XXI wieku

 

Ortoptyści zajmują się diagnozą i rehabilitacją wybranych  funkcji wzrokowych, zwłaszcza zaburzeń widzenia obuocznego i zaburzeń ruchomości gałek ocznych. Wspomagają pracę okulisty w procedurach diagnostycznych dotyczących chorób oka i systemu wzrokowego.
Ortoptysta jest  pracownikiem służby zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd wzroku. Zawód ten jest  integralną częścią  okulistyki. Ortoptyści zajmują się diagnozą i leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych.
Dokonują oceny stanu widzenia obuocznego pacjenta, opracowują indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzą rehabilitację narządu wzroku w gabinetach prywatnych, podmiotach leczniczych, placówkach integracyjnych, szkołach specjalnych, poradniach specjalistycznych okulistycznych i psychologiczno-pedagogicznych.

Nauka trwa cztery semestry. Podstawowe przedmioty kształcenia to: anatomia i fizjologia, metodyka pracy ortoptystki, choroby narządu wzroku, optyka, pediatria, psychologia.  Praktyki odbywają się m.in. szpitalach okulistycznych, gabinetach ortoptycznych, zakładach optycznych i szkołach. Uzyskanie dyplomu ortoptystki wiąże się ze zdaniem jednolitego egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Zapraszamy do nauki w oddziałach Studium Pracowników Medycznych i Społecznych :


w Gdańsku ul. Malczewskiego 51
w Olsztynie ul. Ketrzyńskiego 10
w Łodzi ul. Kopcińskiego 5/11
oraz w Szczecinie ul. Hoża 3

 Kontakt i informacje:
info@szkolymedyczne.eu
Dla Gdańska – sekretariat 58 303 30 30
Infolinia czynna w godz.8.00- 22.00 + 48 510 036 706