Technik farmaceutyczny – zawód z pasją ostatnia możliwość podjęcia nauki

Technik farmaceutyczny – zawód z pasją ostatnia możliwość podjęcia nauki

Zawód technika farmaceutycznego stwarza możliwość podjęcia pracy w aptece osobom, które nie są zainteresowane pełnymi studiami na kierunku farmacja. O atrakcyjności tego kierunku stanowi zaledwie 2-letni  cykl kształcenia,  zdecydowanie krótszy niż w przypadku kandydatów na magistrów farmacji. Potrzeba kształcenia techników farmaceutycznych wynika z jednolitego charakteru studiów wyższych na kierunku farmacja – nie istnieją studia I stopnia (licencjackie), które przygotowywałyby do wykonywania zadań zawodowych właściwych średniemu personelowi apteki. Potencjalne miejsca pracy technika farmaceutycznego  stanowią  apteki i punkty apteczne, apteki szpitalne, sklepy zielarsko-medyczne ,hurtownie farmaceutyczne, zakłady produkujące leki i wyroby medyczne, laboratoria analizy leków.

Czynności wykonywane przez technika farmaceutycznego w aptece w znacznym stopniu  pokrywają się z pracą magistra farmacji. Technik farmaceutyczny sporządza leki apteczne i recepturowe oraz wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne.  Celem kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do następujących zadań zawodowych : sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych ,wykonywania  wszelkich czynności związanych z  obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, wytwarzaniem i przygotowywaniem wyżej wymienionych produktów. Technik farmaceutyczny pracuje również w laboratorium , uczestnicząc w analizie i procesie kontroli leków.

Technik farmaceutyczny legitymujący się trzyletnim stażem pracy w aptekach może  zostać kierownikiem punktu aptecznego.

W ramowym  planie nauczania  kierunku technik farmaceutyczny  znajdują się między innymi  przedmioty takie jak: technologia postaci leku, chemia leków, farmakologia, farmakognozja, analiza leków. Naukę  uzupełniają zajęcia laboratoryjne w pracowniach technologii postaci leku, analizy leków i farmakognozji. Praktyki zawodowe odbywają się  w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych, zakładach produkcyjnych oraz hurtowniach farmaceutycznych.

 

DO NAUKI NA KIERUNKU TECHNIK FARMACEUTYCZNY

ZAPRASZAMY W NASZYM STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W :
KOSZALINIE  ul. Bohaterów Warszawy 22                   SZCZECINIE  ul. Hoża 3
KOŚCIERZYNIE   ul. Wybickiego 1                              MALBORKU ul .Wojska Polskiego 493

 

Kontakt i informacje:
Infolinia czynna codziennie w godzinach 8.00-22.00      510 036 706
info@szkolymedyczne.eu