Szkolenie doskonalące dla kierunku technik optyk – Warszawa

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie zaprasza na szkolenie doskonalące przeznaczone dla słuchaczy kierunku technik  optyk.

Temat szkolenia:

Pomiary refrakcji z wykorzystaniem FOROPTERA

Termin szkolenia:

8 czerwca  2019 r.

Szkolenie poprowadzi :

mgr Marlena Bobrowska

Miejsce realizacji szkolenia :

HOYA – laboratorium soczewek okularowych