Relacja ze szkolenia z kinesiotapingu na kierunku technik masażysta

W dniu  13.czerwca 2021  w  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie odbyło się szkolenie doskonalące dla słuchaczy  kierunku technik masażysta   z zakresu kinesiotapingu. Szkolenie prowadziła mgr Paulina Kaczan

. Program szkolenia obejmował :

  1. Kinezjotaping w podstawowych dziedzinach nauki.
  2. Techniki wykorzystywane w metodzie kinezjotapingu
  3. Praktyczne zastosowanie taśm do kinezjotapingu