Relacja ze szkolenia doskonalącego przeznaczonego dla słuchaczy kierunku technik dentystyczny