Relacja ze szkolenia z muzykoterapii w pracy terapeuty

W dniu  13 czerwca .2021 w  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych   odbyło się szkolenie doskonalące „Muzykoterapia w pracy terapeuty”.

Szkolenie prowadziła mgr Marta Kawczyńska. Program szkolenia obejmował :

              1.Wstęp – Integracja

              2.Aktywność ruchowa

              3.Komunikacja

              4.Funkcjonowanie osobiste i społeczne

              5.Rozwijanie kreatywności

             6.Zakończenie – Relaksacja