Nowa jakość kształcenia zawodowego Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Wykształcenie średnie już nie wystarczy, by znaleźć dobrą pracę. Teraz w cenie jest ukończenie rozmaitych kursów, szkoleń i studiów, bądź praktycznych szkół policealnych. Trzeba przede wszystkim zastanowić się, jakie mamy zainteresowania i czym chcemy zajmować się w przyszłości oraz zorientować się, jakie trendy panują na rynku pracy i czy ukończona szkoła da nam możliwość zmiany zawodu, bądź jego uzupełnienie w zależności od potrzeb i zmian na rynku.
Klucz do sukcesu oraz szansę na atrakcyjną pracę gwarantuje obecnie zdobycie rzetelnego wykształcenia zawodowego.

Tysiące ofert edukacyjnych dostarczanych przez dziesiątki szkół, zachęcających do wyboru właśnie tej jednej propozycji motywuje potencjalnych edukatorów do poszukiwania coraz to nowszych metod, technik i rozwiązań w zakresie nauczania ustawicznego. Kształcenie zawodowe obejmuje rozwój indywidualny oraz rozwój cech społecznych we wszystkich aspektach. Ukierunkowuje działania w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie możliwości wszystkim osobom, które muszą i chcą uzupełnić lub podwyższyć swoje wykształcenie i kwalifikacje, ale przede wszystkim zdobyć pożądany zawód, który zapewni trwałą przyszłość.

W oparciu o szeroką diagnozę potrzeb doskonalenia zawodowego stworzona została niepowtarzalna oferta zwiększenia własnej wartości na aktualnym rynku pracy dla wszystkich tych, którzy chcą zadbać o swoją przyszłość już dziś. W trosce o swoich absolwentów „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji, organ prowadzący Studium Pracowników Medycznych i Społecznych przygotował wyjątkową sposobność edukacyjną pozwalającą na zdobycia w praktyce cenionego zawodu, a tym samym zagwarantowania sobie pewnej pracy.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, jako jedna z pierwszych w Polsce niepublicznych policealnych szkół medycznych o prawach publicznych to zupełnie nowa jakość na rynku szkół policealnych zbudowana na solidnym fundamencie giełdy edukacyjnej. Dzięki doskonale wyszkolonej kadrze, jak również ogromnemu wachlarzowi zajęć praktycznych, kształci specjalistów z branży medycznej oraz obszaru pomocy społecznej. Zajęcia praktyczne realizowane we własnych, profesjonalnych pracowniach i specjalistycznych gabinetach lekarskich oraz szpitalach dają absolwentom Studium możliwość zdobycia doświadczenie zawodowego, które stanowi obecnie najistotniejszy czynnik w procesie rekrutacji pracowników.

Wykłady i ćwiczenia prowadzone pod okiem wysoko wyspecjalizowanych wykładowców, nauczycieli akademickich, lekarzy i profesjonalistów w dziedzinie stomatologii, ortopedii, kosmetyki, masażu, ortoptyki, audiologii, opieki społecznej, elektroniki i informatyki medycznej sprawiają, że absolwenci szkoły osiągają wysokie wyniki na egzaminach państwowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych posiada również własną Agencję Pracy, która pozwala absolwentom na podjęcie zatrudnienia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami. Realizacja rozszerzonego programu nauczania języka obcego zawodowego, sprawia, że słuchacze Studium gotowi są do podjęcia pracy poza granicami kraju.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, to miejsce, w którym prestiżowe kierunku znajdują się w zasięgu Twojej ręki.

Gwarancja wysokiego poziomu usług, miła atmosfera, otwartość na propozycje i potrzeby Słuchaczy oraz wychodzenie naprzeciw aktualnym potrzebom rynku europejskiego sprawiają, że przed absolwentami Studium wciąż otwierają się nowe horyzonty, dzięki którym mogą szybko znaleźć „pomysł na siebie” oraz prawidłowo pokierować swoja zawodową karierą.

Magdalena Westa