Opiekunowie pilnie poszukiwani!

„Starość wieńczy życie.
Jest czasem żniw.
Żniw tego, czego się nauczyliśmy, co przeżyliśmy; żniw tego, co zdziałaliśmy
i osiągnęliśmy, a także tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy.
Jak w końcowej partii wielkiej symfonii, te wielkie tematy współbrzmią potężnie”.

(Jan Paweł II, Autobiografia)

Starzenie się jest nieodłącznym elementem rozwoju poszczególnych osób, jak również ogółu ludności, towarzyszącym od zawsze człowiekowi oraz pozostałym istotom żyjącym. Jest naturalnym zjawiskiem, którego w żaden sposób nie można powstrzymać ani uniknąć.

Dzięki polepszającym się warunkom i jakości życia oraz dobrej opiece medycznej, zarówno w Polsce jak i na świecie, ludzie żyją coraz dłużej. W 1990 roku populacja ludzi starszych na świecie wyniosła zaledwie 1%, w roku 1992 odsetek ten wzrósł o 6,2%, a przewidywania na rok 2050 są takie, że liczba ta wyniesie 20%. Najstarszą część świata stanowi Europa, zaś kraje skandynawskie mają najstarszą strukturę wieku ludności od 16% do 18%, a zaraz po nich Wielka Brytania, Szwajcaria, Belgia, Austria, Niemcy, Włochy i Francja. Polska przekroczyła próg demograficznej starości już w drugiej połowie lat 60-tych i od tamtej pory wskaźnik ten wzrasta. Obecnie 15% polskiego społeczeństwa to osoby starsze.

Na skutek malejącej dzietności starzenie społeczeństwa ulega ciągłemu przyspieszeniu. Prognozy informują, że nadal następować będzie wzrost liczby osób w wieku podeszłym. Wydłużać będzie się przeciętne dalsze trwanie życia, a liczba ludności będzie zwiększać się w niewielkim tempie, podobnym do aktualnego, co zaostrzyć może obserwowalną już tendencję do opóźniania zawierania związków małżeńskich i prokreacji oraz obniżyć obciążenie ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku nieprodukcyjnym.

Zmiany demograficzne, a także coraz większy odsetek ludzi w podeszłym wieku kreuje zapotrzebowanie na nowe zawody związane z opieką nad osobami starszymi. Zawód opiekuna osoby starszej jest szansą dla osób poszukujących zatrudnienia, ponieważ do uzyskania tytułu nie trzeba mieć ukończonej profilowanej szkoły wyższej, ale wystarczy odpowiednia szkoła policealna oferująca stosowny kierunki nauczania. Zajęcia praktyczne prowadzone w takiej szkole wprowadzają swoich słuchaczy w tematykę życia osób starszych ukazując jednocześnie najważniejsze możliwe potrzeby i oczekiwania podopiecznych, dzięki czemu przyszli opiekunowie gotowi są stawić czoła wyzwaniom niesionym przez ten zawód.

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających. Opiekun pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Specjaliści Opiekunowie Osób Starszych poszukiwani są zarówno przez osoby prywatne, które chcą pomóc swojemu członkowi rodziny, jak i placówki medyczne rehabilitacyjne, hospicja, pensjonaty czy sanatoria. Zawód ten staje się jednym z bardziej potrzebnych umiejętności na rynku pracy i ta sytuacja będzie się nasilała. Im więcej osób starszych, tym większe zapotrzebowanie na osoby podejmujące się opieki nad nimi. Trzeba jednak pamiętać, że do wykonywania takiej pracy potrzebne są właściwe uwarunkowania psychiczne a niekiedy fizyczne. Opiekun musi odznaczać się odpowiedzialnością, cierpliwością, odpornością na stres, dużą wrażliwością i kulturą osobistą. Nie może postępować schematycznie, ponieważ każda osoba starsza wymaga innego podejścia.

Starzejące się społeczeństwo daje wiele szans, ale również stwarza wiele wyzwań. Jednym z nich jest znalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Uda się to tym, którzy posiadają nowe, niezbędne kwalifikacje stając się jednym z bardziej poszukiwanych specjalistów. Według ekspertów zajmujących się aktualnym rynkiem pracy już dziś jest nim Opiekun Osoby Starszej.
Jeżeli Ty również chcesz pomagać innym, a jednocześnie zyskać zawód przyszłości zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Studium Pracowników Medycznych i Społecznych – miejsca, w którym zdobędziesz ceniony zawód w praktyce.

„Tylko Życie poświęcone innym, warte jest przeżycia..”

(Albert Einstein)

Magdalena Westa