Kim właściwie jest ortoptystka?

Działem okulistyki, zajmującym się badaniem zaburzeń obuocznego widzenia oraz leczeniem ich za pomocą odpowiednich ćwiczeń jest ortoptyka, zaś zawodem medycznym bezpośrednio z nim związanym – ortoptystka  (gr. ortos = prosty, opticos = wzrok).

Ortoptystka to osoba zajmująca się badaniem i leczeniem specjalistycznym zeza, niedowidzenia, zaburzeń wzroku oraz rehabilitacją pacjentów po operacjach zeza i urazów w obrębie oczodołu. Ortoptystki asystują w wielu badaniach okulistycznych dotyczących utraty widzenia: niedowidzenie, zaburzeń gałkoruchowych: zez, oczopląs, diagnozy chorób narządu wzroku: jaskra, zaćma, czy też doboru korekcji wady: okulary, soczewki kontaktowe. Niezbędne badania układu wzroku wykonują za pomocą odpowiednich urządzeń i tablic testowych. Do zadań ortoptystek należy ocena stanu widzenia pacjenta, opracowanie indywidualnych zestawów ćwiczeń optycznych oraz prowadzenie pełnej rehabilitacji narządu wzroku. Ortoptystki przygotowują również pacjentów do zabiegów operacyjnych oraz odpowiadają za prowadzenie właściwych treningów, mających na celu zatrzymanie dalszego postępowania wady wzroku. Miejscem pracy ortoptystki są gabinety okulistyczne, gabinety optyczne, poradnie leczenia zeza, poradnie neurookulistyczne oraz szpitalne oddziały okulistyczne. Ortoptystka może również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie optyki.

Nieodzownym aspektem pracy ortoptystki jest współpraca interdyscyplinarna z lekarzem okulistą zajmującym się diagnozowaniem problemów ocznych, optometrystą, odpowiedzialnym za przeprowadzanie pomiarów parametrów układu wzrokowego oraz optykiem dbającym o prawidłowy dobór środków korygujących. Wspólnym obszarem zainteresowań tych zawodów jest troska o narząd wzroku.

Kształcenie ortoptystów w Polsce prowadzone jest od ponad 30 lat. W 1979 roku w Krakowie w Medycznym Studium Zawodowym nr 1 powołano do życia pierwszy w Polsce Wydział Ortoptyczny kształcący ortoptystów w dwuletnim studium dziennym. Obecnie kwalifikacje do wykonywania zawodu zapewnia jedynie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po ukończeniu 2-letniej szkoły policealnej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 roku w zawodzie ortoptystki nie ma możliwości kształcenia na kwalifikowanych kursach zawodowych w ramach wyodrębnionej kwalifikacji.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych nie tylko daje możliwość podjęcia nauki na kierunku ortoptystka, ale również dzięki doskonale prowadzonym zajęciom praktycznym i ćwiczeniom odbywającym się w specjalistycznych gabinetach okulistycznych stwarza szansę zdobycia realnych umiejętności zawodowych.

Dzięki podejmowanym działaniom integracyjnym oraz popularyzatorskim świadomość na temat ortoptyki w Polsce stale wzrasta, a ortoptyści stają się coraz bardziej cenioną grupą zawodową.

Praca ortoptystki wymaga dużo odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych. Pacjentami ortoptystów bardzo często są dzieci, dlatego też od osób pracujących w tym zawodzie wymagane jest odpowiednie podejście i umiejętności. Jest to zajęcie dla osób otwartych, łagodnych i cierpliwych.

Chcąc świadczyć usługi na najwyższym poziomie, zapewniające pacjentom możliwie jak najlepszą opiekę warto skorzystać z oferty Studium Pracowników Medycznych i Społecznych. Wyspecjalizowana kadra, jaką dysponuje nasza Szkoła pozwala osiągnąć wysokie kwalifikacje oraz zrealizować postawione przez siebie cele zawodowe.

ZAPRASZAMY DO STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE
OD 1 LUTEGO 2016 ROKU NOWY NABÓR NA KIERUNEK ORTOPTYSTKA

Kontakt :
Ul. Kętrzyńskiego 10
10-507 Olsztyn

Tel. 89 533 50 45, 506 035 201

Infolinia czynna codziennie od 8.00- 22.00 510 036 706

e-mail :info@szkolymedyczne.eu  olsztyn@oswiatalingwista.eu