Tolerancja, akceptacja, otwartość – czyli o pracy z osobami niepełnosprawnymi