Konferencja “Zaopatrzenie stomii – łatwe, proste, bezpieczne”

Słuchacze kierunków terapeuta zajęciowy i opiekunka dziecięca wraz z panią Dorotą Fenkanin i panią Małgorzatą Bobowicz- nauczycielami Studium Pracowników Medycznych i Społecznych  brali udział w Konferencji “Zaopatrzenie stomii – łatwe, proste, bezpieczne” zorganizowanej  przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie