Gratulacje absolwenci w Koszalinie

Serdecznie gratulujemy absolwentom  kierunku technik farmaceutyczny Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie, którzy w 100% zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Życzymy wielu sukcesów i spełnienia zawodowego.