Branding personalny – skuteczne metody zarządzania własnym wizerunkiem.

Branding personalny jest jedną z metod budowania  profesjonalnego wizerunku. Służy on temu, by zyskać w oczach innych osób reputację eksperta i specjalisty, a poprzez to uwiarygodnić swoje działania zawodowe. Branding personalny w swoich założeniach ma się opierać  jednak na autentyczności i spójności przekazu z rzeczywiście wyznawanymi i realizowanymi w życiu wartościami. Ma na celu wywoływanie  pozytywnych emocji u odbiorców , budowanie uznania  i autorytetu.

Działania w ramach brandingu personalnego prowadzą do wypromowania siebie w oczach ludzi z otoczenia, którzy są ważni, decyzyjni, znaczący. Jednocześnie, mają one pomóc stworzyć rzetelną markę  oraz wiarygodną prezentację siebie. Realizowanie przemyślanej strategii pozwala w krótkim czasie stać się człowiekiem sukcesu.

Personal Brandig realizuje się w  trzech etapach.

   Pierwszy etap to autorefleksja i samopoznanie, analiza posiadanych kompetencji osobistych. Jego celem jest dotarcie do tego ,co jest dla nas w życiu ważne,  ustalenie ,co jest istotne, jaki jest nasz cel, do którego dążymy . Na tym etapie trzeba dołożyć wszelkich starań, by określić punkt , w którym  się obecnie znajdujemy, w jakim kierunku  zmierzamy i dokąd chcemy dotrzeć. Na tym etapie powinniśmy poznać obszary nad którymi musimy popracować , by osiągnąć cel , na którym nam zależy. Jednocześnie uświadamiamy sobie nasze mocne strony , talenty i umiejętności , które dają nam pewność siebie i wiarę we własne możliwości.

  Drugi etap to określanie strategii ,w jaki sposób postawiony wcześniej cel zostanie osiągnięty. Plan musi być realistyczny, by zachęcał i stymulował  do  działania. Jego realizacja wymaga samodyscypliny i konsekwencji . Dzięki temu można rzeczywiście osiągnąć zakładany cel, zrealizować wcześniej stworzoną wizję . Jeśli jest taka możliwość , warto skorzystać  z pomocy mentora lub coacha , jednak jego rolą jest raczej motywowanie i wzmacnianie, niż kierowanie. W brandingu personalnym najważniejsza jest autentyczność. Nie można komuś narzucić sposobu funkcjonowania, działania czy zachowania. Pożądane  zachowania muszą opierać się  na osobistych przekonaniach , wynikać z naturalnych uwarunkowań. Mentor może być  wsparciem,  pomóc nam   w określeniu  mocnych i słabych stron , udzielić  informacji zwrotnej dotyczącej naszych zachowań i reakcji.

  Trzeci , zasadniczy etap  jest ciągłą zmianą. Zmienia się świat, otoczenie, my sami się zmieniamy, dlatego też trzeba  wykazać elastyczność  i posiąść umiejętność przystosowywania się do ciągle nowych okoliczności , dostosowywać  do tego również swoją strategię , nieustannie się rozwijać .

  Dlaczego branding personalny jest skuteczny? Bo jest autentyczny. Opiera się na rzeczywiście istniejących mocnych stronach danego człowieka. Nie kreuje, nie tworzy, nie udaje.