Kurs “Asystent osoby niepełnosprawnej w środowisku wodnym”.