Zajęcia w styczniu 2013 r. dla słuchaczy semestru III