W dniach 09-10 marca 2019 roku słuchacze kierunku ortoptystka w Gdańsku wzięli udział w szkoleni

W dniach 09-10 marca 2019 roku  słuchacze kierunku ortoptystka  ze Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w  Gdańsku  wzięli udział w szkoleniu :
Diagnostyka i terapia w zaburzeniach widzenia u dzieci do 7 roku życia.
Pierwszego dnia szkolenie dotyczyło diagnostyki obuocznego widzenia ( badania ortoptyczne dzieci do 7 roku życia).
Drugiego dnia omówiono cele, zasady i metodykę prowadzenia terapii w zaburzeniach obuocznego widzenia.
Szkolenie prowadzone było przez dyplomowane ortoptystki i optometrystów z wieloletnim doświadczeniem. Uczestnicy szkolenia zdobytą wiedzę mogli wykorzystać w trakcie warsztatów praktycznych z pacjentem. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy korzystali z synoptoforu, akomodometru, orto-bal’u, piłki Marsdela, diploskopu, cheiroskopu i wielu innych urządzeń ortoptycznych.