W dniach 09-10 marca 2019 roku słuchacze kierunku ortoptystka w Gdańsku wzięli udział w szkoleni