Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Gdańsku zaprasza na szkolenie doskonalące dla słuchaczy kierunku higienistka stomatologiczna

      Temat : „Sterylizacja medyczna”

      Termin szkolenia : 20.06.2021 r. godz. 9:00

      Miejsce szkolenia : Studium Pracowników Medycznych i Społecznych , ul. Malczewskiego 51 , 80-107 Gdańsk

      Prowadzący: Monika Sobocińska

      Ilość  godzin  6

       Program szkolenia :

  • Ogólne wytyczne dla podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
  • Zakażenia w gabinecie stomatologicznym
  • Zasady określające sposoby wykonywania procedur dekontaminacyjnych w odniesieniu do poziomu ryzyka związanego z zakażeniem
  • Zasady wytwarzania wyrobów sterylnych zawarte w polskich normach
  • Działania wymagające udokumentowania z przebiegu procesów dekontaminacji i sterylizacji i ich kontrola
  • Walidacja procesów sterylizacyjnych gwarantujących jakość wyrobu sterylnego

Zapisy i informacje:
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

Tel. 48 501 763 711

e-mail: gdansk@oswiatalingwista.eu