Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020