Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020

Informujemy, że termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima został ustalony na dzień 31 marca 2020 r. W sprawie złożenia deklaracji prosimy o kontakt w Dyrektorem Szkoły.