Gratulacje absolwenci w Łodzi

Serdecznie gratulujemy absolwentom kierunków: technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny oraz asystentka stomatologiczna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi, którzy w 100% zdali egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Życzymy wielu sukcesów i spełnienia zawodowego.