Technik elektroradiolog – zawód przyszłości

Radiodiagnostyka i radioterapia to dwie ważne dziedziny, które odgrywają istotną rolę we współczesnej medycynie. Są one niezbędne do wykonywania badań zlecanych przez lekarzy – bez nich szeroko pojęta diagnostyka nie mogłaby być skuteczna. Z tego też powodu wykwalifikowany i doświadczony technik elektroradiolog może obecnie cieszyć się wieloma ciekawymi możliwościami zawodowymi, popartymi odpowiednim wynagrodzeniem, na rynku pracy.

Technik elektroradiolog to specjalista posiadający wiedzę z zakresu radiologii, diagnostyki elektromedycznej oraz umiejętności stosowania metod radioterapeutycznych. Do zadań zawodowych elektroradiologa należy sprawowanie kontroli i obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie badań i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych, a także prowadzenie zalecanej przez lekarza radioterapii. Profesjonalny technik elektroradiolog w swojej pracy odpowiedzialny jest za obsługę całego szeregu skomplikowanych urządzeń medycznych – musi robić to w pełni bezpiecznie. Konieczna jest również umiejętność dokładnego odczytywania  badań, współpraca ze specjalistami z innych dziedzin medycyny oraz działania związane z systemem wdrażania i koordynowania jakością. Technik elektroradiolog wykonuje samodzielnie i w zespole wszelkie prace związane z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Wspomniane wcześniej zasady bezpieczeństwa także są tutaj bardzo istotne; dobry specjalista musi być w stanie nie tylko w pełni bezpiecznie wykonywać zabiegi, ale również uchronić swoich pacjentów przed wszelkimi zagrożeniami wynikającymi z różnego rodzaju awarii sprzętu, musi umieć odpowiednio przygotować pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii, wykonywać zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych i ultradźwięków. Technik elektroradiolog analizuje również samodzielnie wykonanie badań diagnostycznych oraz zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii, po czym przygotowuje je do oceny lekarza.

Na uwagę zasługują szczególnie szerokie i atrakcyjne możliwości pracy – technik elektroradiolog znajdzie zatrudnienie w zakładach radioterapii, pracowniach rentgenowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego,audiometrii, densytometrii, spirometrii, echokardiografii, elektrokardiografii, hemodynamiki, elektrofizjologii, radiologii interwencyjnej, w pracowniach prób wysiłkowych, badań holterowskich, na salach operacyjnych kardiochirurgii i ortopedii, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, na oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji.

Zapraszamy do nauki w oddziałach Studium Pracowników Medycznych i Społecznych :

w Łodzi ul. Kopcińskiego 5/11

 Kontakt i informacje:
info@szkolymedyczne.eu
Infolinia czynna w godz.8.00- 22.00 + 48 510 036 706