Szkolenie doskonalące z zakresu optodysleksji dla ortoptystów