Szkolenie dla kierunku opiekun medyczny w dniu 14.05.2022r.