Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie  zaprasza na szkolenie – PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA dnia 19.06.2021r.

Temat szkolenia :  PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Termin : 19.06 2021 r.godz.9.00

Miejsce realizacji szkolenia : ul. Stanisława Dąbka 1
75-354   Koszalin

Szkolenie dla kierunków:

technik masażysta, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny i  technik elektroradiolog

Program szkolenia :

Rozpoznawanie stanów zagrożenia utraty zdrowia i życia oraz pierwsza pomoc w sytuacjach:

 • sposoby ewakuacji osoby poszkodowanej
 • omdlenie
 • napady drgawek – padaczka – epilepsja
 • zadławienia, w tym zadławienia u dzieci do 1 roku życia, do 3 lat i powyżej
 • oparzenie termiczne
 • uraz głowy i klatki piersiowej
 • złamania
 • skręcenia i zwichnięcia
 • rana urazowa
 • obce ciało w ranie i oku
 • amputacja urazowa
 • porażenie prądem elektrycznym
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne
 • pozycja boczna bezpieczna
 • meldunek wzywania pomocy i schemat postępowania ratowniczego przy zaburzeniach  oddychania i krążenia krwi:
 1. a) Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO  dorosłych
 2. b) Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO noworodka, niemowlęcia i dziecka

Szkolenie poprowadzi ratownik medyczny Izabela Szuster

Zapisy i informacje:

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Stanisława Dąbka 1
75-354   Koszalin

Tel: 506 035 801

E-mail

koszalin@oswiatalingwista.eu